Anmälan

Till anmälningsblanketten

Konferensavgifter

Medlem i HTTS: 240 euro
Icke-medlem: 290 euro

Studerande (gäller ej forskarstuderande), medlem i HTTS: 130 euro
Studerande (gäller ej forskarstuderande), icke medlem i HTTS: 160 euro

Deltar endast en dag: 160 euro
Anmälda 15.8-7.9.2018: 350 euro

Konferensavgiften inkluderar deltagande i konferensen och i stadens mottagning 26.9.
Om din organisation kan ta emot elektronisk faktura ber vi dig fylla i EDI-kod, operatör och operatörens förmedlarkod.

Observera att inkvartering bokas direkt till de angivna hotellen!