Anmälan

Till anmälningsblanketten

Konferensavgifter

Medlem i HTTS: 240 euro
Icke-medlem: 290 euro

Studerande (ej forskarstuderande), medlem i HTTS : 130 euro
Studerande (ej forskarstuderande), icke medlem i HTTS: 160 euro

Deltar endast en dag: 160 euro
Anmälda 15.8-7.9.2018: 350 euro

Deadline för konferensanmälan: 7.9.2018

Konferensavgiften inkluderar deltagande i konferensen och i stadens mottagning 26.9.
OBS! Fakturan sänds till deltagarens e-postadress! 

Eventuella annulleringar meddelas till Lillemor Östman, lostman(at)abo.fi
Redan betald konferensavgift returneras endast vid vägande skäl, såsom ex. sjukdomsfall.

Observera att inkvartering bokas direkt till de angivna hotellen!