Call for abstracts

Anvisningar för inlämning av abstrakt

Om du har genomfört en vårdvetenskaplig forskning eller ett utvecklingsarbete inom konferensens temaområde kan du sända in ett abstrakt för muntlig- eller posterpresentation av din forskning/ utvecklingsarbete. Abstraktet sänds in via e-blankett. Deadline för insändning av abstrakt är den 28.2.2018. Vi tar emot abstrakt på svenska finska och engelska. Paperpresentationerna hålls på samma språk som abstraktet är skrivet.

Blanketten hittar du här.

Abstraktet skrivs med font Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd ett och utan textbrytning. Abstraktet får innehålla högst 300 ord. Abstraktets rubrik skrivs med stora bokstäver. Abstraktet utformas med följande rubriker:

  1. Bakgrund
  2. Syfte
  3. Metoder
  4. Resultat
  5. Konklusion

Observera att abstraktets rubrik och själva abstrakttexten skrivs inom olika fält i blanketten. Förutom rubriken och abstrakttexten skall forskarens eller forskarnas namn, utbildning och arbetsplats framgå, samt presentatörens namn, adress, e-post och telefonnummer. Dessutom bör insändaren välja ifall hen önskar presentera i form av muntlig presentation eller posterpresentation. Abstrakt som inte följer givna anvisningar går inte vidare till granskning.

Svar på godkänt abstrakt ges senast den 4.5.2018.

En abstraktbok delas ut till alla som deltar i konferensen.