Okategoriserade

Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen

XV Nationella vårdvetenskapliga konferensen

26-27.9.2018 i Vasa

XV Nationella vårdvetenskapliga konferensens målsättning är att tillsammans utgående från vårdvetenskaplig forskning bidra till nya visioner för framtidens hälsovård, samt fördjupa vår förståelse för vad det betyder att människan är i centrum i vården och forskningen.

Vi välkomnar alla inom området verksamma forskare, lärare, vårdpersonal, studerande och andra intresserade till konferensen.

OBS! Abstraktboken är nu publicerad!