Ihminen keskiössä, terveydenhuollossa ja hoitotieteessä

XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi

26-27.9 2018 Vaasassa

XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssin tavoitteena on luoda katsaus hoitotieteeseen, hoitotieteelliseen tutkimukseen ja tulevaisuuden visioihin, pohtia potilaskeskeisyyden merkitystä hoitotieteessä sekä edistää tieteenalan ja käytännön yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista.

Kutsumme konferenssiin tervetulleeksi kaikki alan tutkijat, opettajat, kliinisessä työssä
toimivat, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet.

HUOM! Abstraktikirja on nyt julkaistu!