Abstraktien jättö

Suullisen esityksen ohjeet

Suullisen esityksen pituus on kokonaisuudessaan 15 minuuttia, josta viisi minuuttia on käytettävissä keskusteluun. Esityksen toivotaan painottuvan tutkimuksen/hankkeen tulosten esittelyyn. Mikäli käytät esityksessäsi PowerPointia, tuo esityksesi konferenssiin USB-muistitikulla. Esitykset tallennetaan luentosalin tietokoneelle esitystä edeltävällä tauolla. Tarvittaessa tallentamisessa auttavat konferenssiavustajat.

Tiivistelmäohjeet

Voit esitellä konferenssissa hoitotieteellistä tutkimusta tai kehittämishanketta joko suullisena esityksenä tai posterina. Esitysten tiivistelmät tulee lähettää sähköistä lomaketta käyttäen 28.2.2018 mennessä.  Otamme vastaan abstrakteja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Esitykset tulee pitää samalla kielellä kun abstrakti on lähetetty.

Tiivistelmä kirjoitetaan ykkösrivivälillä ja siinä saa olla enintään 300 sanaa. Tekstiä ei tavuteta. Kirjasinlajina tulee käyttää Times New Romania ja kirjasinkoko olla 12 pistettä. Tiivistelmän otsikko kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Tiivistelmä tulee jaotella ja otsikoida seuraavasti:

  1. Tausta
  2. Tarkoitus
  3. Menetelmät
  4. Tulokset
  5. Johtopäätökset

Huomaa, että tiivistelmän otsikko ja itse tiivistelmä tulevat lomakkeessa omiin kenttiinsä. Vain ohjeiden mukaiset tiivistelmät otetaan jatkokäsittelyyn.

Lomakkeelle tulee otsikon ja tiivistelmän lisäksi kirjata tekijän tai tekijöiden nimet, oppiarvot, työpaikat sekä esittäjän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinyhteys. Lisäksi lomakkeeseen tulee valita, halutaanko suullista vai posteri-esitystä.

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 4.5.2018 mennessä. Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssiin osallistujille.