Suullisen esityksen ohjeet

Suullisen esityksen pituus on kokonaisuudessaan 15 minuuttia, josta viisi minuuttia on käytettävissä keskusteluun. Esityksen toivotaan painottuvan tutkimuksen/hankkeen tulosten esittelyyn. Mikäli käytät esityksessäsi PowerPointia, tuo esityksesi konferenssiin USB-muistitikulla. Esitykset tallennetaan luentosalin tietokoneelle esitystä edeltävällä tauolla. Tarvittaessa tallentamisessa auttavat konferenssiavustajat.