Kontaktuppgifter

Vetenskaplig ledningsgrupp

Lisbeth Fagerström, professor (ordf.)
lisbeth.fagerstrom(at)abo.fi

Anna Forsman, akademilektor
anna.k.forsman(at)abo.fi

Regina Santamäki-Fischer, akademilektor
regina.santamakifischer(at)abo.fi

Camilla Koskinen, akademilektor
camilla.koskinen(at)abo.fi

Organisationskommitté

Lillemor Östman (ordf.)
Tel. 06-324 7509
lillemor.ostman(at)abo.fi

Annika Ahläng
annika.ahlang(at)abo.fi

Malin Andtfolk
malin.andtfolk(at)abo.fi

Josefine Dahlgren
josefine.dahlgren(at)abo.fi

Jessica Hemberg
Tel. 06-324 7147
jessica.hemberg(at)abo.fi

Johanna Nordmyr
johanna.nordmyr(at)abo.fi

Linda Nyholm
Tel. 06-324 7504
linda.nyholm(at)abo.fi

Yvonne Näsman
Tel. 06-324 7508
yvonne.nasman(at)abo.fi

Emilia Viklund
emilia.viklund(at)abo.fi

Stina Wallin
stina.wallin(at)abo.fi

Lilian Westerlund
lilian.westerlund(at)abo.fi

Carina Österåker
carina.osteraker(at)abo.fi