Kontaktuppgifter

Vetenskaplig ledningsgrupp

Lisbeth Fagerström, professor (ordf.)
lisbeth.fagerstrom(at)abo.fi

Anna Forsman, akademilektor
anna.k.forsman(at)abo.fi

Regina Santamäki-Fischer, akademilektor
regina.santamakifischer(at)abo.fi

Camilla Koskinen, akademilektor
camilla.koskinen(at)abo.fi

Organisationskommitté

Lillemor Östman, projektassistent (ordf.)
Tel. 06-324 7509
lillemor.ostman(at)abo.fi

Jessica Hemberg, universitetslärare
Tel. 06-324 7147
jessica.hemberg(at)abo.fi

Johanna Nordmyr, doktorand
johanna.nordmyr(at)abo.fi

Linda Nyholm, universitetslärare
Tel. 06-324 7504
linda.nyholm(at)abo.fi

Yvonne Näsman, universitetslärare
Tel. 06-324 7508
yvonne.nasman(at)abo.fi