Anvisningar för den muntliga presentationen

Tiden för varje presentation är 15 minuter, varav 5 minuter är reserverade för frågor och diskussion. Fokusera på forskningens/projektets resultat. Om du vill använda PowerPoint ska du spara din presentation på ett USB-minne. Presentationerna laddas upp på föreläsningssalens dator under pausen före presentationen. Konferensassistenterna kan hjälpa till med uppladdningen.