Postrar

POSTER PRESENTATIONER

Posterutställningen visas på båda konferensdagarna och presenteras under pauserna på konferensen. En del postrar presenteras under en postervandring.

Varje posterpresentatör ser till att den egna postern hängs upp på morgonen på den tilldelade platsen för presentationen och tas ned i slutet av dagen. Platsen bestäms av det nummer som finns i programmet. Ett schema med uppgifter om posternummer, dag för presentation och för postervandringen kommer att uppdateras på konferensens webbplats i juni.

 

POSTER STORLEK OCH MONTERING

Posterns max storlek bör vara ca. (bredd 84,1 cm x höjd 118,9 cm) och den ska vara tryckt vertikalt. Postern fästs på postertavlorna med stift. Medtag egna stift!!

 

BRA POSTER-EGENSKAPER

  • Postertextens information, skall vara reducerad, läsbart och lätt att förstå.
  • Posterinformationen skall vara tillräcklig men ändå öka åskådarens vilja att veta mer.
  • Postern ska vara så tydlig som möjligt: inte för mycket text, tillräckligt stor text och tydliga avsnitt.
  • Postern skall kunna läsas på minst 1,5 till 2 meters avstånd och på högst fem minuter.
  • Teckensnittets storlek är minst 25 pt i text och 50 pt i titel. Undvik att använda endast stora versaler eller fet text.
  • Postern bör omfatta titel samt författarnas namn och kontaktuppgifter. Vidare bör bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatserna i forsknings- eller utvecklingsarbetet, beskrivas.
  • Det är bra att använda en huvudfärg och en eller två färger för att markera.
  • Posterns budskap förstärks av en visuellt harmonisk layout där bilder, färg och text stöder varandra.
  • Figurer och tabeller bör vara försedda med rubrik och förklaring samt vara tillräckligt stora för att ses på håll.
  • Använd tydliga fotografier, samt beakta copyright-krav på bilder som hämtats från Internet.

 

POSTERVANDRING

En del av postrarna har valts ut för en postervandring. Under vandringen presenteras postern kort genom muntlig beskrivning av forsknings- eller utvecklingsarbetet. De deltagare som har valts ut för postervandringarna 26 eller 27 september kommer att informeras om detta via e-post under juni månad.