Program

PROGRAM 26.09.2018
Kl. 09.00–11.00 Anmälan och kaffe/te
Kl. 11.00–11.15

 

 

Välkomst hälsningar
Rektor för Åbo Akademi i Vasa, professor Lisbeth Fagerström
Styrelseordförande för HTTS r.f. Satu Elo
Chefredaktör för tidskriften Hoitotiede Katja Joronen
Kl. 11.15–11.30

 

KEYNOTE 1: Den caritativa vårdteorin – teoretiska perspektiv för klinisk praxis, utbildning och forskning
Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Kl. 11.30–12.15

 

 

KEYNOTE 2: Person-centered nursing – theory, implementation and outcome research
David Edvardsson, Professor and Research Director for U-AGE, Umea University Sweden; Professor and Director, La Trobe University/Austin Health Clinical School of Nursing, La Trobe University, Australia
Kl. 12.15–12.45

 

 

 

KEYNOTE 3: Collaborative research – involving patients and users in healthcare research
Ottar Ness, Professor of counselling at Norwegian University of Science and Technology (NTNU); Professor of Mental Health Care at University College of Southeast Norway; Adjunct Professor of Mental Health Care at Nord University
Kl. 12.45–14.00 Lunch på Restaurang Strampen
Kl. 14.00–15.30 Parallellsessioner
Kl. 15.30–16.00 Kaffe och posterutställning
Kl. 16.00–17.30
Parallellsessioner
Poster promenader
Kl. 17.30–18.30 Nätverksmöten
Kl. 19.00 Vasa stads mottagning
   
PROGRAM 27.09.2018  
Kl. 8.30–9.00 Anmälan
Kl. 9.00–9.45

 

KEYNOTE 4: Implementing and evaluating healthcare innovations
Co-Director for Canadian Centre for Advanced Practice Nursing Research, Ass. Professor Denise Bryant-Lukosius, McMaster University, Canada
Kl. 9.45–10.15

 

KEYNOTE 5: Improving person-centered care by advanced practice nursing
Dr. Med., postdoc Erika Boman and senior lecturer, postdoc Rika Levy-Malmberg
Kl. 10.15–10.45 Musikinslag
Inbjudan till den XIII Nationella vårdvetenskapliga konferensen
Kl. 10.45–11.15 Kaffe och posterutställning
Kl. 11.15–12.45 Parallellsessioner
Postervandring
Kl. 12.45–14.00 Lunch på Restaurang Strampen
Kl. 14.00–14.30 KEYNOTE 6: Person-centered care – opportunities and challenges after the Finnish healthcare reform
Kl. 14.30–15.30 Paneldebatt: Ihminen keskiössä hoidossa ja hoitotieteessä – mahdollisuudet ja uhat
Kl. 15.30–15.45 Avslutning
Professor Lisbeth Fagerström