TerOpe-projektets seminarium

TerOpe-projektets seminarium om lärares kompetens

28.9.2018 kl 10.00-15.00 i Vasa

Adress: Strandgatan 2
Föreläsningssal: Auditorium Bruhn, Academill

Anmälan senast 21.9.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/F8D31D548BD73914.par 


PROGRAM

10.00 – 10.30 Öppnande av seminarium, kaffe och expo
10.30 – 10.45 Öppningstal
professor Maria Kääriäinen, TerOpe – projektets ledare
10.45 – 11.30 Lärares kompetens och samarbete, inledningsanförande
HVD Anu Räisänen, Nationella centret för utbildningsutvärdering
11.30 – 12.00 Kompetens och fortbildning inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena: resultat från intervjustudie
12.00 – 13.00 Lunch (självbekostad)
13.00 – 14.30 Workshops utgående från intervjustudiens resultat kring teman:
  1. Lärares kompetenskrav
  2. Lärares fortbildning
  3. Lärares kompetens inom digitalisering
14.30 – 15.00 Sammanfattning av workshops och avslutning på dagen